باربری چیتگر

باربری چیتگر

باربری چیتگر

باربری ولیعصر در نقاط مختلف تهران سرویس حمل و نقل و جابجایی ارائه می  دهد و به همشهریانی که در در این نقاط ساکن هستند خدمات ارائه می دهد.

باربری تهران به شهرستان نیز در باربری چیتگر انجام می شود و مشتریان عزیز می تواند وسایل و کالا خود را به شهرستان ها ارسال نمایند .