حمل اثاثیه

حمل اثاثیه

حمل اثاثیه

حمل اثاثیه منزل از تهران به شهرستان یکی از معمول ترین کارهای هر باربری محسوب میشود ولی سالم و بی دغدغه رسیدن این مرسولات جزو لاینفکی از از این کار معمولی میشود که از جنبه های بسیار زیادی شرکت های باربری را مجزا میکند. تشخیص بسته بندی مناسب و ارائه خدمات بی دغدغه در این میان اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده و اتوبار ولیعصر را تشویق به لحاظ نمودن ارتقای رضایت مشتری نموده است .

ازین رو باربری ولیعصر در حمل اثاثیه از تهران به شهرستان با لحاظ نمودن موارد زیادی جهت تعالی امنیت ، به شما نوید آرامش میدهد.

1- استفاده از ردیاب اینترنتی در وسایل باربری ( خاور – نیسان – وانت )

2- بسته بندی درست و دقیق بار

3- بیمه ی خاور در صورت نیاز

4- چیدمان درست در خاور توسط کارگران ماهر ( کمترین جا و بالاترین درجه امنیت )

5- تسریع زمانی در ارسال مرسوله